Nr.  5/VIII-3    din   26.02.2019

C O M U N I C A T

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe langă Judecătoria Bârlad este imputernicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La data de 26 februarie 2019, a avut loc Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, constituită în temeiul Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 95/20.02.2019, referitor la modificările Legilor nr. 303/2004, nr.304/2004, nr. 317/2004, aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2019.
Cu această ocazie, procurorii consultați au apreciat că modificările legislative dezbătute sunt de natură să aducă atingere independenței magistraților, să constituie factor de presiune asupra activității magistraților, cu influență directă asupra calității actului de justiție.
În urma dezbaterii, s-a hotărât purtarea, până la remedierea situației, a unei banderole, în semn de protest față de modalitatea de adoptare a modificărilor legislative, fără consultarea asociațiilor profesionale, fără dezbatere publică, fără a ține cont de recomandările MCV și ale Comisiei de la Veneția, cu impact major asupra independenței sistemului judiciar.

Prim-procuror Mihaela Plopan,

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

Teh : GP /ex