Nr. 5/2020                                                                                  

O R D I N

Anul 2020,  luna martie,  ziua 10

Armeanu Sorin, prim – procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, având în vedere:

Creșterea numărului de cazuri de coronavirus în România dar și existența unor modalități alternative de transmitere a sesizărilor, cererilor și memoriilor adresate Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și unităților din subordine, respectiv, prin poștă, fax, e-mail sau prin depunere la cutiile poștale amplasate în exteriorul sediilor parchetelor,

În scopul limitării interacțiunii între persoanele care se prezintă la sediul parchetelor în vederea depunerii de înscrisuri precum și între aceste persoane și personalul unităților de parchet,

În temeiul dispozițiilor art. 87 alin. 1 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor,

O R D O N :

1. În perioada 10.03 – 31.03.2020 programul nemijlocit cu publicul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui și la unitățile de parchet subordonate se suspendă.

2. Fiecare unitate de parchet va prelua, de cel puțin două ori pe zi, înscrisurile depuse la cutiile poștale amplasate la intrarea în sediul parchetelor.

3. Persoanele care doresc să completeze cereri sau petiții vor avea la dispoziție la intrarea în fiecare sediu o masă și un scaun iar documentele completate vor fi depuse în cutia poștală ce va fi amplasată în apropiere.

4. Prezentul ordin va fi postat pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și se va afișa la punctele de acces în sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și în unitățile subordonate.

5. Măsurile dispuse vor fi reevaluate în Comitetul pentru Securitate și Sănătate în Muncă, constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, convocat pentru data de 13.03.2020.

6. Prezentul ordin va fi comunicat tuturor unităților de parchet din județul Vaslui, pentru conformare.

PRIM – PROCUROR,

Sorin Armeanu

tehn: NP/ex.6